TRIOS® SURGICAL TABLE SYSTEM

Trios® Surgical Table System

เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดโปร่งแสงเอ็กซเรย์ พื้นเตียงหมุนได้ 180 องศา

 

เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังและระบบประสาทชนิดโปร่งแสงเอ็กซเรย์ พื้นเตียงหมุนได้ 180 องศา สามารถปรับให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมได้ทุกส่วนตามสรีระของกระดูกสันหลังเฉพาะของคนไข้แต่ละคน ทั้งในท่านอนคว่ำและนอนหงาย การปรับระดับขึ้นและลงอย่างสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด

 

Trios® Surgical Table System เหมาะสมสำหรับคนไข้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทหรือจำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เหล็กเพื่อดามยึดกระดูกสันหลัง เตียงนี้ยังทำงานได้ดีร่วมกับเครื่องเอ็กซเรย์รอบตัวอย่าง O-arm ในห้องผ่าตัด ทำให้ไม่ต้องย้ายคนไข้จากเตียงหนึ่งไปอีกเตียงหนึ่ง เพียงแค่ปรับเตียง Trios® ให้ตรงตามตำแหน่งที่เหมาะสม เตียงนี้ก็จะช่วยรองรับสรีระของผู้ผ่าตัดให้อยู่ในท่าที่พอดีกับการผ่าตัดของแพทย์

 

“เตียงผ่าตัดที่หมุนได้ 180 องศา ปรับท่าได้เหมาะสมตามสรีระเฉพาะของคนไข้ เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด”

จุดเด่น

 

  • เตียงมีอุปกรณ์ที่สามารถปรับให้เข้ากับสรีระหรือรูปร่างของคนไข้ ช่วยรองรับน้ำหนักและแรงกด เพิ่มความรู้สึกสะดวกสบายตลอดการผ่าตัด
  • เตียงสามารถหมุนปรับได้ 180 องศาเพื่อให้แพทย์สามารถจัดวางตำแหน่งคนไข้ได้อย่างเหมาะสมต่อการรักษา
  • เตียงสามารถใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นำวิถีผ่าตัด O-arm หรือ C-Arm ช่วยหาพิกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้แม่นยำมากขึ้น

การรักษา

 

  • เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเท่านั้น
  • เหมาะสำหรับคุณหมอที่ต้องเอ็กซเรย์ก่อนการผ่าตัดหลอดเลือด ข้อต่อ และบรรเทาอาการปวด
  • เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาทอื่นๆ

เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังและระบบประสาทชนิดโปร่งแสงเอ็กซเรย์ พื้นเตียงหมุนได้ 180 องศา สามารถปรับให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมได้ทุกส่วนตามสรีระเฉพาะของคนไข้แต่ละคน ทั้งในท่านอนคว่ำและนอนหงาย การปรับระดับขึ้นและลงอย่างสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด

 

Trios® Surgical Table System แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนฐานเตียง (Base) และส่วนพื้นเตียง เตียงผ่าตัดนี้มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากถึง 3 รูปแบบ คือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spinal Surgery Top) การเอ็กซเรย์โปร่งแสง (Radiolucent Imaging Top) และการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ (Trios Orthopedic Trauma Top)

 

คุณหมอสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการหรือจะใช้งานร่วมกันทั้ง 3 รูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้อย่างดีที่สุด สามารถใช้ร่วมกับเครื่อง O-Arm และ C-Arm หาพิกัดในการผ่าตัดได้ทุกส่วนและทุกทิศทางของร่างกายผู้ป่วยได้แม่นยำมากขึ้น

 

เตียงผ่าตัด Trios® รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 300 กิโลกรัม มากกว่าเตียงผ่าตัดทั่วไปถึง 2 เท่า ระบบการทำงานของเตียงนี้จะช่วยจัดวางตำแหน่งและปรับเปลี่ยนได้ตรงกับขั้นตอนการรักษากระดูกสันหลัง การเอ็กซเรย์ และรักษาอาการบาดเจ็บทางโครงกระดูกหรือข้อต่อ ทำให้กระบวนการผ่าตัดของคุณหมอง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ส่วนประกอบพื้นเตียงผลิตขึ้นด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) มีคุณสมบัติโปร่งแสงเอ็กซเรย์ เสริมสร้างความมั่นใจด้วยระบบควบคุมที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของทั้งคุณหมอผู้ใช้งานและคนไข้ อย่างเช่นเทคโนโลยี Tempur-Pedic® Medical แผ่นช่วยรองรับพื้นผิวสัมผัสสรีระคนไข้ระหว่างการผ่าตัด หรือระบบเครื่องช่วยล็อคล้อเตียงกับพื้นเพิ่มความปลอดภัย