MRI 3.0 TESLA

MRI 3.0 TESLA

 

อุปกรณ์ตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ Magnetic Resonance Imaging (MRI) ตรวจอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยสนามแม่เหล็กความเข้มข้นสูงร่วมกับคลื่นความถี่ในการสร้างภาพที่มีความละเอียดสูง สามารถแสดงให้เห็นภาพของระบบสมองและระบบประสาท ระบบหลอดเลือดและหัวใจ หรือระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมใด ๆ เข้าไปในร่างกายของคนไข้

 

MRI 3.0 TESLA จะแสดงผลภาพการตรวจแสดงผลด้วยความละเอียดสูง ภาพที่ได้จะมีความชัดเจนขึ้นกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบจาก MRI รุ่นก่อนหน้าที่เป็นขนาด 1.5 TESLA ที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป เนื่องด้วยมีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กแรงสูงเป็นสองเท่า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวินิจฉัยอาการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด  โดยเฉพาะการตรวจหาโรคของความผิดปกติของเนื้อเยื่อหัวใจ ทำให้คุณหมอสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 

“ยกระดับการตรวจวินัจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ให้ความละเอียด แม่นยำมากขึ้น ตรวจได้แบบปลอดภัยจากรังสี”

 

เปรียบเทียบภาพการตรวจด้วย MRI 1.5 กับ 3.0 Tesla

จุดเด่น

 

  • อุปกรณ์ช่วยแสดงภาพที่ละเอียดและคมชัดเป็นสองเท่า แสดงความแตกต่างของเนื้อเยื่อ เส้นประสาท หลอดเลือดได้ชัดเจน ทำให้คุณหมอวินิจฉัยโรได้แม่นยำขึ้น โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับกระดูก สมอง หัวใจ และมะเร็ง
  • อุปกรณ์ออกแบบมาช่วยลดเวลาในการตรวจโดยยังคงให้ภาพที่คมชัด ผู้ป่วยก็ไม่ต้องเหนื่อยในการกลั้นหายใจเป็นเวลานาน
  • อุปกรณ์ไม่ใช้รังสี x-ray ทำให้คนไข้ไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงจากรังสี
  • อุปกรณ์ช่วยคุณหมอประเมินอาการและความเสี่ยงจากภาพล่วงหน้าได้เร็วขึ้น 50% เพื่อกำหนดแผนการรักษาได้ทันท่วงที

การรักษา

 

  • เหมาะสำหรับคนไข้โรคเนื้อเยื่อหัวใจผิดปกติ คนไข้ที่ต้องการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ โรคของลิ้นหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ผิดปกติมาแต่กำเนิด ทั้งก่อนและหลังการรักษาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
  • เหมาะสำหรับคนไข้โรคสมองขาดเลือด เครื่องนี้ช่วยทำให้เห็นอาการของโรคชัดเจน ทำให้คุณหมอรักษาได้อย่างถูกต้อง
  • เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท เช่น มีอาการเดินเซ แขนขาอ่อนแรง มีความจำแย่ลง หรืออาการปวดร้าวลงขา
  • เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในร่างกายของคนไข้ไม่ฉุกเฉิน (Non-emergency case) โดยเฉพาะผู้มีอาการโรคกระดูก ไขสันหลัง ข้อ สมองหรือหลอดเลือดในสมอง และเส้นประสาท

MRI 3.0 TESLA แสดงผลภาพการตรวจแสดงผลด้วยความละเอียดสูง ภาพที่ได้จะมีความชัดเจนขึ้นกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบจาก MRI รุ่นก่อนหน้าที่เป็นขนาด 1.5 TESLA ที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป เนื่องด้วยมีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กแรงสูงเป็นสองเท่า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวินิจฉัยอาการผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะการตรวจหาโรคของความผิดปกติของเนื้อเยื่อหัวใจ ทำให้คุณหมอสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 

วิธีการทำงานของอุปกรณ์คือ การสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวคนไข้ที่ได้รับการตรวจและคอยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในสนามแม่เหล็กนั้น โดยไม่มีการใช้ลำแสง x-ray โดยการสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าว ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีผลกระทบกับสุขภาพของคนไข้ การตรวจด้วย MRI จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องเสี่ยงต่อการได้รับรังสีเอ็กซเรย์ หรือคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีผลข้างเคียงต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่แพ้สารทึบรังสี ผู้ป่วยในภาวะไตวาย รวมถึงผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถกลั้นหายใจนานๆ ได้

 

การออกแบบตัวเครื่องเป็นอุโมงค์ทรงกระบอกขนาดกว้างขวาง รองรับผู้ป่วยตัวใหญ่ได้ ทั้งยังลดอาการกลัวที่แคบสำหรับคนไข้ที่มีความกังวลได้ดีขึ้น การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดายคือคนไข้เข้าไปนอนในอุโมงค์เป็นเวลา 30-90 นาที เพื่อให้เครื่องทำการตรวจวินิจฉัยและประมวลผลภาพออกมาให้คุณหมอและรังสีแพทย์ได้อ่านผล

 

จุดเด่นที่เหนือกว่าของ MRI 3.0 TESLA อยู่ที่การแสดงสร้างภาพที่ละเอียดและคมชัดมากกว่า มีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ให้สัญญาณภาพที่มากขึ้นด้วยระยะเวลาการตรวจที่เร็วขึ้น ลดเวลาการสแกนโดยรวมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนไข้ในแง่ของการเข้ารับบริการ

 

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องตรวจ MRI 3.0 TESLA อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คนไข้ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นโลหะฝังอยู่ร่างกาย คนไข้ที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมบางชนิด เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท คนไข้ที่ใส่ขดลวดดามหลอดเลือด (Stent) ในเวลาน้อยกว่า 8 สัปดาห์ คนไข้ที่มีค่าอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 30% คนไข้ที่ฝังเครื่องช่วยฟัง และคนที่เป็นโรคกลัวที่แคบ (Claustrophobia) ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนตรวจ