MOBILE ICU

Mobile ICU

รถพยาบาลฉุกเฉินหรือรถไอซียูเคลื่อนที่

 

รถไอซียูสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติที่มีอาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับปอดและหัวใจทำงานไม่เสถียร มีหน้าที่สำคัญคือรับส่งคนไข้อาการวิกฤตจากโรงพยาบาลต้นทางมาที่หอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลธนบุรี เพื่อโอกาสในการรักษาที่พร้อมกว่า

 

Mobile ICU ตัวรถ Mercedez Benz มีความกว้างขวางเป็นพิเศษ มีความแข็งแรง สามารถทนเแรงเหวี่ยงได้ถึง 10g เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ทั้งคุณหมอ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล คนไข้ รวมถึงญาติผู้ป่วย ทำให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือและรักษาได้อย่างเต็มที่ ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ภายในรถเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างง่าย ปลอดภัยกับทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถทำการรักษาผู้ป่วยขณะอยู่ในรถได้อย่างเต็มที่ เทียบเท่ากับการอยู่ในห้อง ICU ในโรงพยาบาล

 

“รถไอซียูสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติที่ออกแบบตอบโจทย์กับการใช้งานตามจริง เน้นความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคนไข้และเจ้าหน้าที่”

จุดเด่น

 

  • รถมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือครบเสมือนอยู่ในห้องไอซียู โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ และเครื่อง ECMO โดยเฉพาะการรักษาและส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล
  • รถการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานตามจริง ทั้งตัวรถ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการจัดวางเครื่องมือ
  • รถออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

การรักษา

 

  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติที่อาการรุนแรงหรือมีการทำงานของปอดและหัวใจไม่เสถียร จนไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล มีการนำเครื่องปอดและหัวใจเทียม (ECMO) ใส่เข้าไปใน Mobile ICU ภายในรถมีพื้นที่กว้างพอให้แพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายรับส่งคนไข้จากโรงพยาบาลต้นทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรี
  • เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลเพื่อการรักษาต่อเนื่อง

รถไอซียูสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติที่มีอาการหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับปอดและหัวใจทำงานไม่เสถียรจนถึงระดับต้องใช้ปอดและหัวใจเทียม มีหน้าที่สำคัญคือรับส่งคนไข้จากโรงพยาบาลหนึ่งไปถึงอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาที่พร้อมกว่า

 

ภายในรถไอซียูเคลื่อนที่บรรจุเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปอดและหัวใจเทียม (ECMO) เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องควบคุมการให้น้ำเกลือ เครื่องดูดเสมหะ และยาช่วยเหลือตามมาตรฐานกำหนดสำนักงานแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตลอดจนแปลแบบมัลติฟังก์ชั่นที่ปรับได้ตามกายภาพของผู้ป่วย มีล้อ และเทียบเตียงเสมอกับเตียงในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการขนย้าย ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในรถพยาบาลโดยเฉพาะ

 

โดยหนึ่งในไฮไลท์คือเครื่องมือให้ความช่วยเหลือของรถไอซียูแห่งโรงพยาบาลธนบุรีคือ ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation หรือเครื่องปอดและหัวใจเทียม สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาหัวใจและปอด ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย ลิ้นหัวใจรั่วอย่างรุนแรง ภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรง หรือการเกิดอุบัติเหตุถูกกระแทกที่ปอดหรือหัวใจ เครื่องนี้จะทำหน้าที่เสมือนหัวใจและปอดเทียม ทำงานแทนทำให้หัวใจและปอดได้พักจนกว่าจะฟื้นตัวดี

 

Mobile ICU เป็นรถฉุกเฉินที่ทำหน้าที่ส่งตัวคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาล รถไอซียูเคลื่อนที่จึงออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เน้นการให้ความช่วยเหลือสูงสุด รถไอซียูเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลธนบุรีอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข คือผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ทุกอย่างภายในรถต้องรับแรงเหวี่ยงได้ 10g เพื่อให้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติการ

 

ภายในรถแต่ละคัน จะมีทั้งแพทย์ 1 พยาบาล 1 ผู้ช่วยพยาบาล 1 โดยสามารถบรรจุได้สูงสุดมากถึง 7 คนรวมคนไข้ โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลแห่งโรงพยาบาลธนบุรีได้ผ่านการอบรบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงจากสถาบันของรัฐ (Advanced Cardiac Life Support) เพื่อช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดและเมื่อต้องตัดสินใจแทนแพทย์ได้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งอย่างไรก็ตามทุกกรณีต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์