ROBOTIC PROSTATE CANCER SURGERY

ROBOTIC PROSTATE CANCER SURGERY คืออะไร

เป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ที่ไม่ต้องทรมานจากการผ่าตัดใหญ่ โดยใช้หุ่นยนต์ Davinci รุ่นล่าสุด โดยใช้กล้องสามมิติที่กำลังขยายสูงและแขนหุ่นยนต์ขนาดเล็ก สอดผ่านแผลขนาดเล็กมากที่หน้าท้อง เพื่อเลาะแยกต่อมลูกหมาก ออกจากเส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ลดโอกาสเกิดผลข้างเตียงที่เกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และลดปริมาณเลือดออก ลดความเจ็บปวด ลดเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด และเร่งให้การฟื้นตัวและออกจากรพ. ได้รวดเร็วขึ้น

และที่สำคัญที่สุดคือ จากการที่เห็นต่อมลูกหมากได้ชัดทุกมุมมอง ร่วมกับข้อมือของหุ่นยนต์ที่สามารถโค้งงอได้ จึงทำให้แพทย์สามารถใช้หุ่นยนต์ เลาะแยกเอาเนื้องอกออกจนครบถ้วนแม้แต่ด้านหลังต่อมลูกหมากก็สามารถใช้กล้อง และข้อมือของหุ่นยนต์ อ้อมไปเลาะและตัดต่อมลูกหมากจนไม่เหลือเนื้องอก ทำให้ผลการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ผลดีกว่าการรักษาแบบผ่าตัดดั้งเดิม

  • ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเท่าไหร่ ที่จะเหมาะสมต่อการรักษา ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์

ไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดได้ทุกระยะ โดยทั่วไป ระยะที่T1 และT2 ที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีนี้แต่แพทย์ทางศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ จะเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุด จากระยะ ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ร่วมกับประสพการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ผ่าตัด

  • หลังผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแล้ว จะเกิดอาการฉี่เล็ดหรือไม่

ปกติการควบคุมการกลั้นฉี่ เกิดจากการทำงานของสามอวัยวะ คือ กระเพาะปัสสาวะส่วนต้น ต่อมลูกหมาก และกล้ามเนื้อหูรูด การผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบดั้งเดิม อาจทำลายอวัยวะทั้งสาม แต่การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสามารถเก็บรักษา กล้ามเนื้อหูรูดกลั้นปัสสาวะได้ หลังผ่าตัดด้วยการฟื้นฟูให้กล้ามเนื้อหูรูดทำงานทดแทนส่วนอื่นที่เสียหายจากการผ่าตัด มากกว่าร้อยละ เก้าสิบสามารถกลั้นปัสสาวะได้ ดี ไม่เกิดปัสสาวะเล็ดในชีวิตประจำวัน ทำให้ขาดความมั่นใจ และรำคาญ

  • การผ่าตัดมะเร็งด้วยหุ่นยนต์จะเกิดปัญหาต่อการแข็งตัวของ อวัยะเพศอย่างไร

มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ไม่ว่า อายุ หรือปัจจัยกระตุ้นความ ต้องการทางเพศ การให้ความสำคัญกับความต้องการทางเพศของผู้ป่วยแต่ละคน แต่ก็มีปัจจัย ที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งคือระดับของเส้นประสาทความต้องการทางเพศที่อยู่รอบต่อมลูกหมาก ว่าถูกทำลายไปเท่าไหร่จากการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการ ช่วยของหุ่นยนต์ สามารถลดการทำลายเส้นประสาททางเพศลงได้อย่างมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ มีความรู้สึกทางเพศลดลงชั่วคราว แล้วอาจกลับสู่ระดับใกล้เคียงกับก่อนผ่าตัด อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัย หลายหลายชนิดที่อาจมีผลต่อความรู้สึกทางเพศ แพทย์ผู้ผ่าตัด ไม่สามารถรับรองว่าความรู้สึกทางเพศของผู้ป่วยเฉพาะรายจะไม่เสียหาย แต่โดยทั่วไป ความรู้สึกทางเพศในผู้ป่วยที่ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด จนลดลงเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แล้วจะ ค่อยฟื้นตัว จนใกล้เคียงเทียบกับก่อนผ่าตัด ทั้งนี้เพราะ technology ชั้นสูงจากกล้องขยาย15 เท่า ทำให้เห็นภาพสามมิติที่ชัด แพทย์แยก ความเส้นประสาทจากต่อมลูกหมากได้ชัดเจน แม้บริเวณหลังต่อลูกหมาก ทั้งนี้ร่วมกับข้อมือเล็ก เล็กของหุ่นยนต์ที่เชื่อมกับทักษะมือของศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ จึงเปรียบเสมือนมือขนาด จิ๋วที่เลาะแยกต่อมลูกหมากจากเส้นประสาทความรู้สึกทางเพศได้

โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลธนบุรี ดำเนินงานด้วยความพร้อมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายกว่า 400 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 440 คน บุคลากรชำนาญการกว่า 300 คน รวมทั้งมีเตียงรองรับผู้ป่วยถึง 435 เตียงรักษา เพื่อขั้นตอนการรักษาแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ประเมินอาการ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ...