"เรามุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน
ระดับแนวหน้าของประเทศ
ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจ"

โรงพยาบาลธนบุรี

โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไว้วางใจในอาจารย์แพทย์ และอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากว่า 40 ปี ด้วยประสิทธิภาพการรักษาที่มาพร้อมมาตรฐานการดูแลและสภาพแวดล้อมที่สร้างความรู้สึกสบายใจ เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดี คือความสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

ดำเนินงานด้วยความพร้อมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายกว่า 400 คน พยาบาลวิชาชีพกว่า 440 คน บุคลากรชำนาญการกว่า 300 คน รวมทั้งมีเตียงรองรับผู้ป่วยถึง 435 เตียงรักษา เพื่อขั้นตอนการรักษาแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ประเมินอาการ รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้โรงพยาบาลธนบุรีเป็นคำตอบในการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร

ด้วยกระบวนการรักษาที่ออกแบบมาจากความรู้เฉพาะทาง ร่วมกันพัฒนาโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และส่งเสริมความสำเร็จด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์การเข้าใช้บริการด้วยการออกแบบพื้นที่ที่คำนึงคนทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง เลือกใช้ระบบการจัดการข้อมูลอัจฉริยะ ครอบคลุมทั้งแบบออนกราวนด์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงคนไข้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาและไว้วางใจในมาตรฐานของการบริการระดับสากลของโรงพยาบาล เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เข้ารับบริการ ครอบครัว และสังคม

THONBURI PERSONALITIES

STRONG TEAM

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทั้งกระบวนการรักษา จากทั้งคุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสหสาขา พยาบาล นักกายภาพ ตลอดจนบุคลากรในทุกตำแหน่ง ต่างร่วมมือกันทำงานในฐานะ "ทีมเวิร์ก" ที่เดินหน้าทำหน้าที่ส่งเสริมการบริการให้กับการรักษา เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาคนไข้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของทั้งเครือข่ายและทีมสนับสนุนที่พร้อมอยู่เสมอ ภายใต้การให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน (Inclusive Design) เปิดรับมุมมองในการรักษาที่หลากหลายจากสหสาขาวิชา ทำให้ทุกโจทย์การรักษาเป็นไปได้ด้วยความพร้อมและการร่วมมือกันทำให้ความท้าทายนั้นมีทางออกเสมอ ไม่ว่าจะเคสยากหรือเร่งด่วน ทุกอย่างเป็นไปได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

PASSIONATE WITH A POSITIVE ATTITUDE

ทีมบุคลากรของโรงพยาบาลธนบุรี ทั้งคุณหมอ พยาบาล และผู้ให้บริการทางการแพทย์ ดำเนินการดูแลรักษาภายใต้แนวคิด "มีคนไข้เป็นศูนย์กลาง" พัฒนาบริการเหนือระดับครอบคลุมตั้งแต่การรองรับคนไข้ การเข้ารับการรักษา ด้วยศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางการรักษาชั้นนำของประเทศ มีทีมงานพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

"เชื่อใจและเข้าใจ" คือสองคำสำคัญที่ทีมในโรงพยาบาลธนบุรียึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินงาน สื่อสารด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว อธิบายอาการให้กับคนไข้และญาติให้เห็นภาพด้วยความเข้าใจ เลือกใช้คำศัพท์ทั่วไปที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวทางในการรักษาและปฏิบัติตามได้โดยง่าย นำพาให้เกิดความเชื่อใจระหว่างคุณหมอและคนไข้ตลอดระยะทางของการรักษา การป้องกันโรค และการฟื้นฟูดูแลตัวเองจนคนไข้ทุกคนมีอาการที่ดีขึ้น

ACCESSIBLE & CARING

ภาพลักษณ์สู่อนาคตใหม่ของการดูแลรักษาคนไข้จากโรงพยาบาลธนบุรี เป้าหมายคือการรักษาที่ดีภายใต้มาตรฐานระดับสากล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา ได้รับการบริการที่รวดเร็ว เข้ารับการรักษาในราคาที่เข้าถึงง่าย พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างเท่าเทียมด้วยคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุด

บริการที่เข้าถึงง่ายและดูแลทุกคนอย่างใส่ใจ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่ในพื้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงสุดยอดบริการอย่างการเยี่ยมคนไข้ที่บ้าน หรือที่เรียกว่า "เคหะเวช (Home Healthcare)" หนึ่งในไฮไลท์การบริการของโรงพยาบาลธนบุรี ยกระดับการดูแลด้วยระบบการจัดการอัจฉริยะ การติดตามอาการสม่ำเสมอด้วยบริการ Home Call เพื่อสร้างความใกล้ชิด สบายใจ และให้กับผู้รับบริการในทุกจุดของการให้บริการ

PROGESSIVE

ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษา คือสิ่งที่โรงพยาบาลธนบุรีไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ส่งเสริมความพร้อมให้กับการรักษาคนไข้ด้วยระบบที่ทันสมัย เปรียบเหมือนการคัดสรรผู้ช่วยคนสำคัญมาช่วยคุณหมอและฝ่ายปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการรักษาหรือดูแลคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การรักษาอาการหรือโรคต่างๆ ที่โรงพยาบาลธนบุรีจึงเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ ลดระยะเวลาในการรักษาหรือฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการอัพเดตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในแต่ละจุดปฏิสัมพันธ์​ (touchpoint) ให้ทันสมัย รองรับต่อผู้รับบริการที่เป็นคนรุ่นใหม่และเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุอยู่เสมอ

THONBURI HOSPITAL